Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 21 oktober 2011 – Torijano Montero mot Europeiska rådet

(Mål F-30/11)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 179, 18.6.2011, s. 21