Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

15. ledna 2013

Věc F‑27/11

BO

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Sociální zabezpečení – Převzetí cestovních výdajů spojených s lékařskou péčí – Cestovní výdaje z jazykových důvodů“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se BO domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 1. června 2010, kterými se odmítá převzít cestovní výdaje a výdaje na doprovod jeho syna.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise se zrušují. Komise ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené BO.

Shrnutí

Úředníci – Sociální zabezpečení – Zdravotní pojištění – Cestovní výdaje vynaložené z jazykových důvodů – Náhrada – Vyloučení – Náhrada cestovních výdajů spojených s lékařskou péčí vyžadující užívání ovládaného jazyka – Přípustnost – Podmínky


Na základě bodu 2.5 kapitoly 12 hlavy II obecných prováděcích ustanovení pro náhradu léčebných výloh se některé kategorie cestovních výdajů nenahrazují, zejména výdaje vynaložené z jazykových důvodů. Toto ustanovení však nemůže být vykládáno tak, že zakazuje náhradu cestovních výdajů vzniklých z důvodu podstoupení psychoterapie, pokud je objektivně prokázáno, že uvedená terapie vyžaduje užívání jazyka, jemuž musí příjemce rozumět a jenž je jediným, ve kterém je schopen se vyjádřit, a pokud psychoterapie v tomto jazyce není dostupná v místě výkonu zaměstnání příjemce.

(viz body 29 a 30)