Language of document :

Žaloba podaná dne 14. března 2011 - ZZ v. Rada

(Věc F-28/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí obsaženého ve sdělení zaměstnancům č. 80/10 ze dne 26. dubna 2010, kterým orgán Rady oprávněný ke jmenování zamítl v rámci řízení o povýšení za rok 2010 povýšit žalobce do platové třídy AD 12

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud

uložil Radě, aby poskytla zprávy o bývalých úřednících kategorie A povýšených do platové třídy AD 12, které byly zohledněny v rámci řízení o povýšení za rok 2010, jakož i statistiky o průměru analytických hodnocení vypracovaných prvními hodnotiteli, které byly předloženy poradnímu výboru pro povýšení "administrátorů" (AD),

zrušil napadené rozhodnutí a bude-li to nezbytné také rozhodnutí o zamítnutí stížnosti,

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

____________