Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-29/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/147/09-RO om de verzoekende partij niet toe te laten tot het mondelinge examen van het vergelijkend onderzoek

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de directeur van het EPSO van 10 december 2010 tot afwijzing van verzoeksters klacht;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/147/09-RO om verzoekster voor het schriftelijk examen C het onvoldoende cijfer van 6/10 te geven;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________