Language of document :

Talan väckt den 21 mars 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-29/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut vid uttagningsprov EPSO/AD/147/09-RO att neka sökanden tillträde till den muntliga delen av uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av Epso:s direktör den 10 december 2010 att avslå sökandens klagomål,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut vid uttagningsprov EPSO/AD/147/09-RO att ge sökanden poängen 6/10 på det skriftliga provet C, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________