Language of document :

Acțiune introdusă la 23 martie 2011 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-30/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Velardo)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada 1.12008-31.13.2008, precum și repararea prejudiciului pe care acesta pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare corespunzător anului 2008 și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul suferit, estimată cu titlu provizoriu la 5000 de euro și care va fi stabilită mai precis în cursul procedurii, precum și a dobânzilor compensatorii și moratorii calculate la o rată de 6,75 % asupra despăgubirilor pentru prejudiciul moral și material;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________