Language of document :

Talan väckt den 23 mars 2011 - ZZ mot rådet

(Mål F-30/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (Bryssel, Belgien) (ombud: M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för perioden den 1 januari 2008 - 31 december 2008 samt skadestånd för den skada sökanden påstår sig ha lidit,

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara betygsrapporten för år 2008 och förplikta rådet att utge ersättning för den skada som påstås ha åsamkats sökanden, vilken uppskattas till 5 000 euro och som kommer att anges närmare vid ett senare tillfälle, med tillägg av ränta och dröjsmålsränta på 6,75 procent för ekonomisk- och ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________