Language of document :

2022 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-197/22)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

1)    pripažinti, kad nesiėmusi priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 90) I priedo B dalyje nustatytų verčių,

-    kiek tai susiję su arseno koncentracijos lygiu, Banjoredžo savivaldybėje nuo 2018 m., Civitella d’Agliano savivaldybėje 2018 m. pirmąjį pusmetį, 2019 m. antrąjį pusmetį ir nuo 2020 m., išskyrus 2021 m. antrąjį pusmetį, Fabrica di Roma savivaldybėje 2013 m. ir nuo 2015 m., Farnezės savivaldybėje 2013 m. ir nuo 2018 m., Rončiljonės savivaldybėje 2013 m., 2018 m. pirmąjį pusmetį, 2019 m. pirmąjį pusmetį ir nuo 2020 m., Tuskanijos savivaldybėje nuo 2018 m., išskyrus 2019 m. pirmąjį pusmetį, ir,

-    kiek tai susiję su fluoro koncentracijos lygiu, Banjoredžo savivaldybėje nuo 2018 m. iki 2019 m. pirmojo pusmečio ir Fabrica di Roma savivaldybėje 2018 m., 2019 m. pirmąjį pusmetį ir 2021 m. antrąjį pusmetį,

Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal bendrai taikomas Direktyvos 98/83/EB 4 straipsnio 1 dalies ir jos I priedo B dalies nuostatas;

2)    pripažinti, kad kuo greičiau nesiėmusi priemonių, būtinų vandens kokybei atkurti Banjoredžo, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnezės, Rončiljonės ir Tuskanijos savivaldybėse, kiek tai susiję su arseno koncentracijos lygiu, ir Banjoredžo ir Fabrica di Roma savivaldybėse, kiek tai susiję su fluorido koncentracijos lygiu, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 98/83/EB 8 straipsnio 2 dalį;

3)    priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį ieškinio pagrindą Komisija tvirtina, kad neužtikrindama arseno ir fluorido verčių, nurodytų Direktyvos 98/83/EB I priedo B dalyje, laikymosi, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal kartu taikomas Direktyvos 98/83/EB 4 straipsnio 1 dalies ir jos I priedo nuostatas. Kiek tai susiję su arseno koncentracijos verte, šis pažeidimas nustatytas Banjoredžo savivaldybėje nuo 2018 m., Civitella d’Agliano savivaldybėje – 2018 m. pirmąjį pusmetį, 2019 m. antrąjį pusmetį ir 2020 m., išskyrus 2021 m. antrąjį pusmetį, Fabrica di Roma savivaldybėje – 2013 m. ir nuo 2015 m., Farnezės savivaldybėje – 2013 m. ir nuo 2018 m., Rončiljonės savivaldybėje – 2013 m., 2018 m. pirmąjį pusmetį, 2019 m. pirmąjį pusmetį ir nuo 2020 m., Tuskanijos savivaldybėje – nuo 2018 m. iki šiol, išskyrus 2019 m. pirmąjį pusmetį. Minėti pažeidimai vis dar tęsiami. Kiek tai susiję su fluorido koncentracijos verte, kartu taikomose Direktyvos 98/83/EB 4 straipsnio 1 dalies ir direktyvos I priedo nuostatose įtvirtinto įsipareigojimo pažeidimas Banjoredžo savivaldybėje nustatytas nuo 2018 m. iki 2019 m. pirmojo pusmečio, o Fabrica di Roma savivaldybėje – 2018 m., 2019 m. pirmąjį pusmetį ir 2021 m. antrąjį pusmetį.

Pateikdama antrąjį ieškinio pagrindą Komisija nurodo, kad kuo greičiau nesiėmusi priemonių, būtinų vandens kokybei atkurti Banjoredžo, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnezės, Rončiljonės ir Tuskanijos savivaldybėse, kiek tai susiję su arseno koncentracijos lygiu, ir Banjoredžo bei Fabrica di Roma savivaldybėse, kiek tai susiję su fluorido koncentracijos lygiu, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimo pagal Direktyvos 98/83/EB 8 straipsnio 2 dalį.

____________