Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.10.2013 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-95/12)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jolla todetaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään 20 prosentin määrävähemmistöstä, joka voi estää Volkswagen AG:n osakkaiden tiettyjen päätösten tekemisen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Montaguti ja G. Braun)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller ja J. Kemper)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – EY 56 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevan, unionin tuomioistuimen asiassa C-112/05, komissio vastaan Saksa, 23.10.2007 antaman tuomion puutteellinen täytäntöönpano – Kansallinen lainsäädäntö, jossa poikkeuksellisesti säädetään yli 80 prosentin enemmistöstä Volkswagenin osakkaiden tiettyjen päätösten tekemiseen, mikä mahdollistaa sen, että Niedersachsenin osavaltio, joka omistaa 20 prosenttia kyseisistä osakkeista, voi estää päätösten tekemisen – Seuraamusten laskeminen: sekä uhkasakon että kiinteämääräisen hyvityksen maksaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C118, 21.4.2012.