Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2013. október 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-95/12. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A Volkswagen SA részvényesei által hozandó bizonyos határozatok meghozatalához 20%-os blokkoló kisebbséget előíró nemzeti szabályozás)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Bizottság (képviselők: E. Montaguti és G. Braun, meghatalmazottak)

Alperes: a Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller és J. Kemper, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A Bíróság C-112/05. sz., Bizottság kontra Németország ügyben 2007. október 23-án hozott, az EK 56. cikk (1) bekezdésének a megsértésére vonatkozó ítéletében foglaltak hiányos teljesítése – Azon nemzeti szabályozás, amely kivételesen a Volkswagen SA részvényesei által hozandó bizonyos határoztatok meghozatalához több mint 80%-os többséget ír elő, lehetővé téve ezáltal az e részvények 20%-át birtokló Alsószászország tartomány számára az említett határozatok meghozatalának megakadályozását – Szankciók számítása: kényszerítő bírság és átalányösszeg halmozott fizetése

Rendelkező rész

A Bíróság a keresetet elutasítja.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 118., 2012.4.21.