Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. listopadu 2015 – Stichting Brein, další účastnice řízení: Ziggo BV a XS4All Internet BV

(Věc C-610/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Stichting Brein

Další účastnice řízení: Ziggo BV a XS4All Internet BV

Předběžné otázky

Jedná se o sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/291 provozovatelem internetové stránky, jestliže tato internetová stránka neobsahuje žádná chráněná díla, avšak existuje systém [popsaný níže v bodech 1 až 13 a 30], prostřednictvím kterého se indexují a kategorizují metainformace o chráněných dílech, které se nacházejí v zařízeních uživatelů, aby uživatelé následně na základě těchto informací dokázali nacházet, nahrávat a stahovat chráněná díla?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Lze na základě čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29 a článku 11 směrnice 2004/482 vydat soudní příkaz vůči zprostředkovateli či prostředníku ve smyslu těchto ustanovení, kteří způsobem uvedeným v první otázce usnadňují třetím osobám protiprávní jednání?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45; Zv. vyd. 17/02, s. 32).