Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 18.11.2015 – Stichting Brein v. Ziggo BV ja XS4ALL Internet BV

(Asia C-610/15)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Stichting Brein

Vastapuolet: Ziggo BV ja XS4ALL Internet BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kyse internetsivuston ylläpitäjän tekijänoikeusdirektiivin1 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yleisölle välittämisestä, jos kyseinen internetsivusto ei sisällä tekijänoikeuden suojaamia teoksia vaan [– –] järjestelmän, jossa käyttäjien tietokoneisiin tallennettuja tekijänoikeuden suojaamia teoksia koskevia metatietoja indeksoidaan ja luokitellaan niin, että käyttäjät voivat niiden perusteella jäljittää tekijänoikeuden suojaamat teokset ja ladata niitä tietokoneelta ja tietokoneelle?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: onko välittäjälle osoitettu määräys, jollaista tekijänoikeusdirektiivin 8 artiklan 3 kohdassa ja teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin2 11 artiklassa tarkoitetaan, yhteensopiva näiden säännösten kanssa, jos asianomainen välittäjä helpottaa ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetulla tavalla sellaisia toimia, joilla kolmannet loukkaavat tekijänoikeuksia?

____________

1 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10).

2 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45).