Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2015. uputio Hoge Raas der Nederlanden (Nizozemska) – Stichting Brein protiv Ziggo BV i XS4All Internet BV

(predmet C-610/15)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raas der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Stichting Brein

Tuženik: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Prethodna pitanja

Je li priopćavanje javnosti u smislu čl. 3. st. 1. Direktive 2001/291 putem operatera internetske stranice kada ta internetska stranica ne sadrži zaštićena djela, ali postoji sustav […], pomoću kojega se za korisnika indeksiraju i kategoriziraju metapodaci o zaštićenim djelima koji se nalaze na računalima korisnika, temeljem kojih korisnik može pronaći, učitati ili skinuti zaštićena djela?

Ako je odgovor na prvo pitanje niječan: nude li čl. 8. st. 3. Direktive 2001/29 i čl. 11. Direktive 2004/482 osnovu za nalog protiv posrednika u smislu ovih odredbi, koji na način opisan u prvom pitanju trećim osobama olakšava protupravne radnje?

____________

1     Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).

2     Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).