Language of document :

2020 m. rugpjūčio 7 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-399/16 CK Telecoms UK Investments Ltd / Komisija /

(Byla C-376/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski, M. Farley

Kitos proceso šalys: CK Telecoms UK Investments Ltd, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, EE Ltd

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. gegužės 28 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd / Komisija,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo,

priteisti iš ieškovės pirmoje instancijoje su apeliaciniu skundu susijusias išlaidas ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrojo Teismo sprendime taikomas didelio veiksmingos konkurencijos ribojimo (toliau – DVKR) įrodinėjimo standartas (didelė tikimybė), kuris yra griežtesnis nei jurisprudencijoje ir Susijungimų reglamente1 nustatytas kriterijus, pagal kurį Komisija įpareigojama nustatyti „labiausiai tikėtiną“ rezultatą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: reikalaudamas, kad siekdama nustatyti DVKR Komisija turi įrodyti, kad koncentracija suteikia susijungusiam subjektui galią pačiam nustatyti konkurencijos parametrus, Bendrasis Teismas taikė teisinį kriterijų, kuris neturi pagrindo Susijungimų reglamente ir pažeidžia patį 2004 m. reformos tikslą. Be to, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nustatė dviejų kriterijų taisyklę, pagal kurią DVKR nustatomas remiantis nekoordinuojamu poveikiu.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: reikalaudamas, kad konkurentai turėtų „didelę konkurencinę galią“ daryti įtaką konkurencijai ir kad susijungiančios šalys būtų „labai artimos konkurentės“, Bendrasis Teismas peržengė teisminės kontrolės ribas, nepaisė gairių ir iškraipė ginčijamo sprendimo2 turinį; arba, alternatyviai, pažeidė teisminės kontrolės principą, nepateikė tinkamų motyvų ir pažeidė Susijungimų reglamento 2 straipsnį.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: nuspręsdamas, kad spėjamas kainos padidėjimas nebuvo didelis ir konstatuodamas, kad Komisija turėjo atsižvelgti į „standartinį veiksmingumą“, Bendrasis Teismas nukrypo nuo Susijungimų reglamento, peržengė teisminės kontrolės ribas, nepateikė tinkamų motyvų ir iškraipė įrodymus.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: kontrolę taikydamas tik tam tikroms ginčijamo sprendimo išvadoms atskirai ir nevertindamas visų įrodymų kartu, Bendrasis Teismas iškraipė ginčijamą sprendimą, peržengė teisminės kontrolės ribas, pažeidė taikytinas įrodinėjimo taisykles, klaidingai taikė teisinį kriterijų ir nepateikė tinkamų motyvų.

Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas iškraipė ginčijamą sprendimą, kai nusprendė, kad jame neišnagrinėtas susijungusio subjekto tinklo kokybės pablogėjimas, kaip antros teorijos apie žalą dalis. Bendrasis Teismas taip pat pažeidė savo pareigą pateikti motyvus, padarydamas išvadą, kad Komisija teisiškai suklydo, kai padidėjusio skaidrumo visame investicijų tinkle poveikį laikė nekoordinuojamu poveikiu.

____________

1 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 40).

2 2016 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimas C(2016) 2796 final dėl koncentracijos paskelbimo nesuderinama su vidaus rinka (Byla M.7612 – Hutchison 3G UK / Telefónica UK) (OL C 357, 2016, p. 15).