Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 3. novembra 2020 — Apollo Tyres (Hungary) Kft./Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Zadeva C-575/20)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Tožena stranka: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Cuestión prejudicial

Ali je mogoče Direktivo 2003/87/ES1 , zlasti njeno Prilogo I, točka 3, razlagati tako, da pri odločanju o tem, ali je [zgorevanje goriva], ki poteka v zadevni napravi, zajeto v EU ETS, to, da oprema, ki je del te naprave, dokazano deluje pod omejitvijo, vpliva na [izračun] skupne nazivne vhodne toplotne moči navedene naprave?

____________

1 Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL 2003, L 275, str. 32).