Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) dne 4. listopadu 2020 – NM, NR, BA, XN, FA v. Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Věc C-578/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Účastníci původního řízení

Žalobci: NM, NR, BA, XN, FA

Žalovaná: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Předběžná otázka

Je třeba stávku zaměstnanců údržby letadel letecké společnosti považovat za mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/2004,1 pokud letecká společnost organizovala schůzky a jednání, aby se pokusila této stávce zamezit, aniž se jí to podařilo?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).