Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2020. uputio Varhoven kasatsionen sad (Bugarska) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO SpA - Costruzioni Generali i Vianini Lavori SpA

(predmet C-581/20)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven kasatsionen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Tuženici: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali i Vianini Lavori S.p.A

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. Uredbe (EU) br. 1215/121 Europskog parlamenta i Vijeća tumačiti na način da postupak, kao što je onaj koji se opisuje u predmetnoj odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, valja u potpunosti ili djelomično smatrati građanskom ili trgovačkom stvari u smislu članka 1. stavka 1. te uredbe?

Treba li nakon ostvarivanja prava na podnošenje zahtjeva za određivanje privremenih mjera odnosno mjera osiguranja o kojem je već odlučio sud koji je nadležan za odlučivanje o meritumu smatrati da sud kojem je podnesen zahtjev za privremenu pravnu zaštitu na istoj osnovi i na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1215/12 Europskog parlamenta i Vijeća nije nadležan od trenutka u kojem su podneseni dokazi o tome da je sud koji odlučuje o meritumu već donio odluku u tom pogledu?

Ako iz odgovora na prva dva prethodna pitanja proizlazi da je nadležan sud kojem je podnesen zahtjev na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1215/12 Europskog parlamenta i Vijeća, treba li uvjete za prihvaćanje zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1215/12 Europskog parlamenta i Vijeća samostalno tumačiti? Treba li izuzeti iz primjene odredbu kojom se u slučaju kao što je predmetni ne dopušta podnošenje zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu protiv javnog tijela?

____________

1     Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)