Language of document :

2020 m. lapkričio 2 d. Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F, A, G, H, I / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-579/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Harleme posėdžiaujantis Hagos apylinkės teismas, Nyderlandai)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: F, A, G, H, I

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Priskyrimo direktyvos1 15 straipsnio c punktą apsauga užtikrinama tik esant išimtinėms situacijoms, kai tarptautiniam ir šalies vidaus ginkluotam konfliktui būdingo nesirenkamojo [beatodairiško] smurto laipsnis išauga tiek, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad, jei civilis grįš į atitinkamą šalį arba kai kuriais atvejais į atitinkamą regioną, vien dėl buvimo ten jam kils realus pavojus patirti grėsmę, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą? Ir ar tokias išimtines situacijas, vadovaujantis sprendimu N. A. prieš Jungtinę Karalystę2 , reikia suprasti kaip „most extreme case of general violence“?

Jei į pirmojo klausimo pirmą dalį būtų atsakyta neigiamai:

2.    Ar Priskyrimo direktyvos 15 straipsnio c punktą reikia aiškinti taip, kad net ir nesirenkamojo [beatodairiško] smurto laipsnis, mažesnis nei minėtoje išimtinėje situacijoje, kartu su prašytojo asmeninėmis ir individualiomis aplinkybėmis gali lemti, kad bus pagrįstų priežasčių manyti, jog prašytojui, jei jis grįš į atitinkamą šalį arba į atitinkamą regioną, kils pavojus patirti grėsmę, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

3.    Ar šiomis aplinkybėmis turi būti taikoma slankioji skalė, kai skirstoma atsižvelgiant į konkretų nesirenkamojo [beatodairiško] smurto laipsnį ir atitinkamą individualių aplinkybių laipsnį? Ir kokios asmeninės ir individualios aplinkybės galėtų būti svarbios prieglobsčio institucijai ir nacionaliniam teismui atliekant vertinimą?

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

4.    Ar su Priskyrimo direktyvos 15 straipsniu suderinama tai, kad prašytojui, esančiam tokioje situacijoje, kai nesirenkamojo [beatodairiško] smurto laipsnis yra mažesnis nei minėtoje išimtinėje situacijoje, ir galinčiam įrodyti, kad pavojus jam kyla dėl (be kita ko) konkrečiai su jo situacija susijusių priežasčių, papildoma apsauga suteikiama tik pagal šios direktyvos 15 straipsnio a ir b punktus?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).

2 EŽTT, 2008 m. liepos 17 d., CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407