Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) 2. novembra 2020 – F, A, G, H, I/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-579/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: F, A, G, H, I

Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je točka (c) člena 15 Direktive 2011/951 namenjena izključno zaščiti v izrednem položaju, ko vsesplošno nasilje v okviru mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada doseže tako visoko stopnjo, da obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da bo civilist, ki se vrne v zadevno državo ali, odvisno od primera, v zadevno pokrajino, že samo zaradi svoje prisotnosti na tem ozemlju izpostavljen utemeljenemu tveganju za grožnjo v smislu te točke tega člena? In ali spada ta izredni položaj v okvir „most extreme case of general violence“ v smislu sodbe N.A. proti Združenemu kraljestvu2 ?

Če je odgovor na prvi del prvega vprašanja nikalen:

2.    Ali je treba točko (c) člena 15 Direktive 2011/95 razlagati tako, da lahko tudi nižja stopnja vsesplošnega nasilja, kot je zgoraj navedeni izredni položaj, v povezavi z osebnimi in individualnimi okoliščinami prosilca vodi do obstoja utemeljenih razlogov za prepričanje, da bo prosilec, ki se vrne v zadevno državo ali na zadevno območje, izpostavljen tveganju za grožnjo v smislu te točke tega člena?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

3.    Ali je treba v tem okviru uporabiti drsno lestvico, s katero se razlikuje med možnimi stopnjami vsesplošnega nasilja in temu pripadajočo ravnjo individualnih okoliščin? In katere osebne in individualne okoliščine so lahko pomembne pri presoji pristojnega organa in nacionalnega sodišča?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

4.    Ali je vsebini člena 15 Direktive 2011/95 zadoščeno, če se prosilcu v položaju, v katerem je stopnja vsesplošnega nasilja nižja kot v navedenem izrednem položaju, in ko lahko predloži dokaz, da je posebej prizadet zaradi (med drugim) razlogov, povezanih z njegovimi osebnimi okoliščinami, subsidiarna zaščita odobri zgolj na podlagi člena 15(a) ali (b) te Direktive 2011/95?

____________

1     Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L 337, str. 9).

2     ESČP, 17. julij 2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407