Language of document :

Beroep ingesteld op 4 juni 2021 – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Zaak T-315/21)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: I. Miralles Llorca, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Nordesta GmbH (München, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk APIAL – inschrijvingsaanvraag nr. 17 958 998

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 25 maart 2021 in zaak R 1560/2020-4

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen en de aanvraag voor Uniemerk APIAL (nr. 17 958 998) afwijzen voor alle waren van de klassen 3, 4 en 5;

het EUIPO en Nordesta GmbH, mocht zij interveniëren, verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 1, onder b),van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

____________