Language of document :

Acțiune introdusă la 4 iunie 2021 – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Cauza T-315/21)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spania) (reprezentant: I. Miralles Llorca, lawyer)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Nordesta GmbH (München, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale „APIAL” – cererea de înregistrare nr. 17 958 998

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 25 martie 2021 în cauza R 1560/2020-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și respingerea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene nr. 17 958 998 APIAL pentru produse din clasele 3, 4, și 5;

obligarea EUIPO și, în cazul în care decide să intervină în prezenta procedură, a Nordesta GmbH la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________