Language of document :

Rettens dom af 16. marts 2022 – Laboratorios Ern mod EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Sag T-315/21) 1

(EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket APIAL – det ældre EU-ordmærke APIRETAL – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – ingen krænkelse af renomméet – artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 2017/1001 – beviser fremlagt for første gang for Retten)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat I. Miralles Llorca)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved M. Capostagno og J. Ivanauskas, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Nordesta GmbH (München, Tyskland) (ved advokat J. Künzel)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 25. marts 2021 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1560/2020-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Laboratorios Ern og Nordesta.

Konklusion

1)    Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)    Laboratorios Ern, SA betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 289 af 19.7.2021.