Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-10 ta’ April 2014 – Strack vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-118/07) 1

Lingwa tal-kawża : il-Ġermaniż

Il-president tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1 ĠU C 315, 22.12.2007, p.49.