Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 10. apríla 2014 – Strack/Komisia

(vec F-118/07)1

Jazyk konania: nemčina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007, s. 49.