Language of document :

2007 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Wenning prieš Europolą

(Byla F-114/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Rainer Wenning (Haga, Nyderlandai), atstovaujama advokatų G. Vandersanden, C. Ronzi

Atsakovas: Europolas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. gruodžio 21 d. Europolo direktoriaus sprendimą nepratęsti ieškovo sutarties ir negrąžinti jo dirbti į Europolą nuo 2007 m. spalio 1 dienos;

ir dėl to - panaikinti personalo vystymosi ir vertinimo anketą, kuria buvo pagrįstas ginčijamas sprendimas;

atlyginti patirtą materialinę ir nematerialinę žalą;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Sprendimas nepratęsti ieškovo sutarties pažeidžia pareigą motyvuoti, nes jame nenurodytos jį pateisinančios priežastys. Sprendimas grindžiamas negaliojančia personalo vystymosi ir vertinimo anketa.

Ieškovo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita buvo parengta pažeidžiant Europolo taisyklės dėl personalo vystymosi ir vertinimo proceso (Europolo personalo taisyklių 28 straipsnis bei Personalo vystymosi ir vertinimo proceso gairės) ir joje yra vertinimo klaidų, dėl kurių buvo padaryta ir teisės klaidų.

Vertinimo procesu ieškovo vadovai pasinaudojo siekdami jį atleisti iš darbo, o ne įvertinti jo darbą. Todėl tai yra piktnaudžiavimas įgaliojimais ir jų viršijimas.

Vienintelis tikslas, kurio siekė ieškovo vadovai - nepratęsti jo sutarties, nepaisant to, kad jis tinkamai atliko savo pareigas ir to, kad jis buvo įtikintas, jog jeigu ir toliau atliks tokią pažangą, gaus geresnius balus nei praėjusiais metais. Ieškovas teisėtai tikėjosi, kad sutartis taps neterminuotos trukmės arba bent jau bus pratęsta.

Ginčijamas sprendimas ir jo priėmimo aplinkybės taip pat pažeidžia gero administravimo ir rūpestingumo principus, kuriais administracija turi vadovautis personalo narių atžvilgiu.

Vadovaujantis tarnybos ir personalo interesais geriausia būtų ieškovą palikti dirbti Europole. Iš tikrųjų per savo darbo metus ieškovas nuolatos įrodydavo, kad gali gerai dirbti ir jo darbu buvo patenkinti ne tik kolegos, bet taip pat ir Europole nedirbantys žmonės.

Taip pat ieškovas patyrė diskriminaciją kitų kolegų, vykdžiusių tas pačias pareigas, atžvilgiu, nes jų sutartys buvo pratęstos.

Galiausiai ieškovas prašo atlyginti dėl ginčijamo sprendimo kilusią materialinę ir nematerialinę žalą.

____________