Language of document :

2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Balieu-Steinmetz ir Noworyta prieš Parlamentą

(Byla F-115/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Liuksemburgas) ir Lidia Noworyta (Briuselis, Belgija), atstovaujamos advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovių reikalavimai

Pripažinti neteisėtu Paskyrimų tarnybos priimtų vidaus taisyklių 1 straipsnį, susijusį su nustatyto dydžio priemokomis už viršvalandžius, kurios numatytos 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusios Pareigūnų tarnybos nuostatų redakcijos VI priedo 3 straipsnyje, tiek, kiek jame nustatyta sąlyga, kad viršvalandžiai turi būti dirbami nuolatos;

panaikinti 2006 m. gruodžio 18 d. Paskyrimų tarnybos eksplicitinį sprendimą atmesti 2006 m. liepos 6 d. L. Noworyta prašymą ir 2006 m. gruodžio 13 d. implicitinį srendimą atmesti 2006 m. liepos 13 d. M.-T. Balieu-Steinmetz prašymą;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės pirmiausia nurodo, kad pažeistos pagrindinės teisės, bendrieji principai ir Europos socialinė chartija, pagal kuriuos visiems darbuotojams turi būti taikomos vienodos darbo sąlygos, būtent darbo laiko ir kompensacijų arba priemokų, mokamų už išdirbtus viršvalandžius arba dėl darbo laiko organizavimo ypatumų.

Konkrečiai jos tvirtina, kad kitaip nei Pareigūnų tarnybos nuostatų 56 a ir 56 b straipsniai, nuostatų VI priedo 3 straipsnis nesusieja galimybės skirti nustatytą išmoką už ypatingomis sąlygomis išdirbtus viršvalandžius su sąlyga, kad šie viršvalandžiai būtų dirbami nuolatos. Ieškovių manymu, įtraukusi šią sąlygą vidaus taisykles dėl atlyginimo už viršvalandžius Paskyrimų tarnyba padarė teisės klaidą.

Nurodžiusi, kad po 2004 m. gegužės 1 d. įdarbinti pareigūnai negalėjo gauti tokios priemokos, nors tokia galimybė aiškiai numatyta šių vidaus taisyklių 1 straipsnyje Paskyrimų tarnyba taip pat padarė akivaizdžią teisės klaidą.

Be to, ieškovės tvirtina, kad sprendimas atsisakyti paskirti joms bet kokią kompensaciją ar priemoką už šias ypatingas darbo sąlygas pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 56 a ir 56 b straipsnius bei vienodo požiūrio principus.

Galiausiai, ieškovių manymu, Parlamento pozicija yra nenuosekli, nes Pirmininkavimo generalinio direktorato generalinis direktorius patvirtino, kad niekas prie telefono komutatoriaus paprastai nedirba viršvalandžių, nors Paskyrimų tarnyba buvo padariusi išvadą, kad šiuo metu vyksta tyrimas siekiant išnagrinėti galimybes suderinti darbo sąlygas nagrinėjamoje tarnyboje būtent dėl netipinių darbo valandų, viršijančių bendras (įprastas) darbo valandas.

____________