Language of document :

2007 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Kolountzios prieš Komisiją

(Byla F-117/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Kolountzios (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2007 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas apskaičiuoti iki jo tarnybos pradžios Graikijos pensijų institucijose TMSEDE ir ELPP Graikijos drachmomis įgytų teisių į pensiją priedą, konvertavus pagal Komisijos nustatytą vidutinį tuo metu taikomą perskaičiavimo kursą tam, kad būtų atsižvelgta į drachmos kurso svyravimą įmokų mokėjimo laikotarpiu,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas AD 12 lygio 4 pakopos pareigūnas nurodo tris ieškinio pagrindus. Pirmasis iš jų susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (ir konkrečiai jų 7 straipsnio 3 dalies) neteisėtumu ir prireikus su šios Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatos neteisėtumu.

Antrasis - su 1997 m. birželio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1103/97 dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro įvedimu (OL L 162, p. 1), 3 straipsnio pažeidimu.

Trečiasis - su teisinio saugumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimu.

____________