Language of document :

Tožba, vložena 25. oktobra 2007 - Kolountzios proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-117/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Kolountzios (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

-    za nično naj se razglasi Odločba Komisije z dne 11.maja 2007 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za izračun bonusa pokojninskih pravic, ki jih je pred svojo zaposlitvijo pridobila v drahmah pri grških pokojninskih organih TMSEDE in ELPP, ob uporabi posodobljenega srednjega menjalnega tečaja, ki ga je določila Komisija za upoštevanje nihanj drahme v obdobju plačevanja prispevkov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik z nazivom AD 12 v plačilnem razredu 4 v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, od katerih je prvi nezakonitost splošnih določb za izvajanje (v nadaljevanju: SDI) člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom (in še podrobneje člena 7(3) ter če je potrebno, nezakonitost te kadrovske določbe.

Drugi tožbeni razlog je kršitev člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17 junija 1997 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem eura (UL L 162, str. 1).

Tretji tožbeni razlog je kršitev načel pravne varnosti, enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije.

____________