Language of document :

2007. október 8-án benyújtott kereset - Tomas kontra Parlament

(F-116/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Hollandia) (képviselő(k): M. Michalauskas ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest elbocsátó határozatát abban a részében, amelyben azt a panaszt elutasító határozat nem semmisítette meg, illetve semmisítse meg a panaszt elutasító határozatot abban a részében, amelyben az nem semmisítette meg az elbocsátási határozatot;

kötelezze az alperest 125 000 euró vagyoni és nem vagyoni kártérítésként való megfizetésére;

a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes egyrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest elbocsátó határozatának megsemmisítését, másrészt pedig az őt ért kár megtérítését kéri. Keresetének alátámasztására a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörrel való visszaélésére, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata több rendelkezésének megsértésére, valamint a helyes közigazgatási gyakorlatról szóló európai kódex 19. cikkének megsértésére, a védelemhez való jog tiszteletben tartása és a gondos ügyintézés elvének megsértésére, továbbá a Parlament gondoskodási kötelezettségének megsértésére hivatkozik.

____________