Language of document :

Beroep ingesteld op 8 oktober 2007 - Tomas / Parlement

(Zaak F-116/07)

Procestaal: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Nederland) (vertegenwoordiger: M. Michalauskas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag om verzoeker te ontslaan, voor zover dit besluit niet nietig is verklaard bij het besluit tot afwijzing van de klacht, dan wel nietig te verklaren het besluit tot afwijzing van de klacht, voor zover dit besluit het besluit houdende ontslag niet nietig heeft verklaard;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling aan verzoeker van 125 000 EUR materiële en immateriële schadevergoeding;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker vordert nietigverklaring van het besluit waarbij het TABG heeft besloten hem te ontslaan en vergoeding van de geleden schade. Ter onderbouwing van zijn beroep stelt hij ambtsmisbruik door het TABG, schending van verschillende bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, schending van artikel 19 van de Europese Code van goed administratief gedrag, schending van de beginselen van eerbiediging van het recht van verweer en van behoorlijk bestuur, en schending van de op het Parlement rustende zorgplicht.

____________