Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.7.2010 - Tomas v. Euroopan parlamentti

(Asiat F-116/07, F-13/08 ja F-31/08)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c alakohta - Irtisanominen - Luottamusside - Parlamentin henkilöstökomitean kuuleminen etukäteen - Puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Stanislovas Tomas (Vilna, Liettua) (edustaja: M. Michalauskas)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: A. Lukošiūtė ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sen nimittävän viranomaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin, ja toisaalta vaatimus aiheutuneen henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamisesta

Tuomiolauselma

Kanteet F-116/07 ja F-13/08 hylätään.

Euroopan parlamentti velvoitetaan maksamaan Stanislovas Tomasille 1000 euron korvaus tälle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Kanne F-31/08 hylätään muilta osin.

Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan kaikkien kanteiden eli kanteiden F-116/07, F-13/08 ja F-31/08 osalta.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 65, EUVL C 142, 7.6.2008, s. 39 ja EUVL C 158, 21.6.2008, s. 26.