Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

17 septembrie 2009

Cauza F‑118/07

Guido Strack

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Incidente de procedură – Excepție de inadmisibilitate – Procedură de judecare în lipsă”

Obiectul: În cadrul acțiunii formulate în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA de către domnul Strack la 22 octombrie 2007, Comisia a invocat prin înscris separat, o excepție de inadmisibilitate a acțiunii respective, în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură

Decizia: Cererea Comisiei prin care se solicită Tribunalului să se pronunțe asupra inadmisibilității acțiunii este admisibilă. Respinge cererea reclamantului de judecare în lipsă. Unește cu fondul cererea Comisiei prin care se solicită Tribunalului să se pronunțe asupra inadmisibilității acțiunii. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură – Admisibilitatea actelor de procedură – Apreciere la momentul introducerii actului

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 114; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 78; Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]

2.      Procedură – Admisibilitatea actelor de procedură – Invocarea unei excepții de inadmisibilitate după prelungirea termenului de depunere a memoriului în apărare – Admisibilitate

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 39 și 78)

1.      În ipoteza în care pârâta invocă o excepție de inadmisibilitate în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice cu privire la o acțiune introdusă înainte de intrarea în vigoare a regulamentului respectiv și căreia i se aplică dispozițiile Regulamentului de procedură al Tribunalului de Primă Instanță în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene, termenul care trebuie respectat pentru formularea excepției de inadmisibilitate este cel prevăzut în regulamentul de procedură în vigoare la data notificării cererii introductive. De altfel, fie că este vorba despre domeniul de aplicare al articolului 114 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, fie despre cel al articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, termenul stabilit pentru formularea excepției de inadmisibilitate curge începând de la această notificare.

(a se vedea punctele 1, 6, 9 și 12)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 22 mai 2008, Daskalakis/Comisia, F‑107/07, RepFP, p. I‑A‑1-0000 și II‑A-1-0000, punctul 25

2.      În cazul în care Tribunalul Funcției Publice a admis cererea pârâtei de prelungire a termenului de depunere a memoriului în apărare, împrejurarea că această parte alege să invoce o excepție de inadmisibilitate în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, înainte de expirarea termenului stabilit, în loc să prezinte un memoriu în apărare care să conțină o analiză pe fond a cauzei, nu este de natură să pună în discuție conformitatea acestei cereri de prelungire cu dispozițiile pertinente ale regulamentului respectiv, nici să permită să se concluzioneze în sensul că această cerere are un caracter abuziv.

Astfel, prin prelungirea termenului de depunere a memoriului în apărare înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 78 din respectivul regulament de procedură pentru formularea unei excepții de inadmisibilitate, Tribunalul Funcției Publice a acceptat implicit ca, în termenul care a fost prelungit, pârâta să poată invoca o excepție de inadmisibilitate prin înscris separat sau prin memoriu în apărare. În această privință, deși este adevărat că nicio dispoziție explicită nu prevede posibilitatea de prelungire a termenului prevăzut la articolul 78 menționat, nu se poate deduce din acesta că, din moment ce prelungirea a operat înainte de expirarea termenului respectiv, o parte nu ar putea formula, înainte de expirarea termenului prelungit, o excepție de inadmisibilitate prin înscris separat.

(a se vedea punctele 14 și 16)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 10 iulie 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Comisia, T‑387/00, Rec., p. II-3031, punctul 35