Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 26. maj 2004 af Verwaltungsgerichtshof i sagen EMAG Handel Eder OHG mod Finanzlandesdirektion für Kärnten.

(Sag C-245/04)

Ved kendelse afsagt den 26. maj 2004, indgået til Domstolens Justitskontor den 10. juni 2004, har Verwaltungsgerichtshof i sagen EMAG Handel Eder OHG mod Finanzlandesdirektion für Kärnten forelagt De Europæiske Fællesskabers Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

Skal artikel 8, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF 1 af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, fortolkes således, at det sted, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes er afgørende, også såfremt flere erhvervsdrivende indgår en leveringsaftale vedrørende det samme gode og disse yderligere leveringsaftaler opfyldes med én og samme godstransport?

Kan flere leveringer anses for afgiftsfrie leveringer inden for Fællesskabet, såfremt flere erhvervsdrivende indgår en leveringsaftale vedrørende det samme gode, og disse yderligere leveringsaftaler opfyldes med én og samme godstransport?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, begynder den anden levering da på det sted, hvorfra godet faktisk afsendes, eller på det sted, hvor den første levering afsluttes?

Er det for besvarelsen af spørgsmål 1-3 relevant hvem, der har rådighedsretten over godet under godstransporten?

____________

1 - EFT L 145, s. 1.