Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2018 – Rakousko v. Komise

(Věc T-356/15)1

„Státní podpory – Podpora zamýšlená Spojeným královstvím ve prospěch jednotky C jaderné elektrárny Hinkley Point – Rozdílová smlouva, dohoda se státním tajemníkem a úvěrová záruka – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem – Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU – Cíl veřejného zájmu – Podpora jaderné energie – Nezbytnost státního zásahu – Sdělení o zárukách – Určení prvku podpory – Proporcionalita – Investiční podpora – Provozní podpora – Právo předložit námitky – Postup zadávání veřejných zakázek – Povinnost uvést odůvodnění“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rakouská republika (zástupci: původně C. Pesendorfer a M. Klamert, poté G. Hesse a M. Fruhmann, zmocněnci, ve spolupráci s H. Kristoferitschem, advokátem)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche a P. Němečková, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Lucemburské velkovévodství (zástupci: D. Holderer, zmocněnec, ve spolupráci s P. Kinschem, advokátem)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Česká republika (zástupci: M. Smolek, T. Müller a J. Vláčil, zmocněnci), Francouzská republika (zástupci: původně G. de Bergues, D. Colas a J. Bousin, poté D. Colas a J. Bousin, zmocněnci), Maďarsko (zástupci: původně M. Fehérat M. Bóra, poté B. Sonkodi, poté A. Steiner, zmocněnci, ve spolupráci s P. Nagym, advokátem, a nakonec A. Steiner), Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec), Rumusko (zástupci: původně R. Radu a M. Bejenar, poté M. Bejenar a C.-R. Canţăr, zmocněnci), Slovenská republika (zástupce: B. Ricziová, zmocněnkyně), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně C. Brodie a S. Brandon, poté C. Brodie, S. Simmons a M. Holt, poté C. Brodie, S. Simmons a D. Robertson, poté C. Brodie a D. Robertson, poté C. Brodie a nakonec C. Brodie a Z. Lavery, zmocněnci, ve spolupráci s T. Johnstonem, barrister, a A. Robertsonem, QC)

Předmět věci

Návrh zakládající se na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2015/658 ze dne 8. října 2014 o státní podpoře SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), kterou Spojené království zamýšlí poskytnout za účelem podpory jednotky C jaderné elektrárny Hinkley Point (Úř. věst. 2015, L 109, s. 44), ve kterém Komise konstatovala, že toto opatření podpory je slučitelné s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU a povolila jeho provedení.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Rakouská republika ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Česká republika, Francouzská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Polská republika, Rumunsko, Slovenská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 337, 12.10.2015.