Language of document :

A Kammergericht Berlin (Németország) által 2020. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DB Station & Service AG kontra ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(C-721/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammergericht Berlin

Az alapeljárás felei

Alperes és fellebbező: DB Station & Service AG

Felperes és a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2001/14/EK irányelvvel1 – különösen annak a pályahálózat-működtető üzemeltetési függetlenségére (4. cikk), a díjmegállapítás elveire (7–12. cikk) és a szabályozó szervezet hatáskörére (30. cikk) vonatkozó rendelkezéseivel –, ha a nemzeti polgári bíróságok egyedi ügyekben és a szabályozó szervezet általi ellenőrzéstől függetlenül, az EUMSZ 102. cikk és/vagy a nemzeti kartelljog szerinti szempontok alapján felülvizsgálják a követelt díjak mértékét?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Akkor is jogosultak és kötelesek-e a nemzeti polgári bíróságok a visszaéléseket az EUMSZ 102. cikk és/vagy a nemzeti kartelljog szerinti szempontok alapján felülvizsgálni, ha a vasúti szállítási vállalkozásoknak lehetőségük van a hatáskörrel rendelkező szabályozó szervezettől kérni a fizetett díjak arányosságának felülvizsgálatát? Kötelesek-e a nemzeti polgári bíróságok megvárni a szabályozó hatóság erről szóló határozatát, és ha a határozatot bíróság előtt megtámadják, adott esetben a határozat jogerőre emelkedését?

____________

1 A vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 75., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 404. o.).