Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 18 maart 2019 door George Haswani tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 16 januari 2019 in zaak T-477/17, Haswani/Raad

(Zaak C-241/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: George Haswani (vertegenwoordiger: G. Karouni, avocat)

Andere partijen in de procedure: Raad van de Europese Unie en Europese Commissie

Conclusies

het arrest van 16 januari 2019 in zaak T-477/17 in zijn geheel vernietigen;

de schrapping van de naam van George Haswani van de bijlagen bij de voor het Gerecht bestreden handelingen gelasten;

de zaak zelf afdoen en:

besluit 2015/1836 en verordening 2015/1828 nietig verklaren;

de Raad veroordelen tot betaling van een bedrag van 100 000 EUR aan George Haswani ter vergoeding van zijn immateriële schade;

de Raad verwijzen in zijn eigen kosten en in de kosten die de rekwirant in de procedures voor het Gerecht en voor het Hof zijn opgekomen.

Middelen en voornaamste argumenten

Het eerste middel betreft een onjuiste rechtsopvatting, schending van besluit 2015/1836 (overweging 6) en van besluit 2013/255 (overweging 5), zoals gewijzigd bij besluit 2015/1836, een omkering van de bewijslast en een schending van het beginsel van het vermoeden van onschuld.

Het tweede middel betreft een schending van de motiveringsplicht en een ontoereikende motivering.

Het derde middel betreft een schending van het evenredigheidsbeginsel en een ontoereikende motivering.

____________