Language of document :

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. juuli 2020. aasta otsus – George Haswani versus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-241/19 P)1

(Apellatsioonkaebus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Meetmed Süürias tegutsevate juhtivate ettevõtjate suhtes – Isikute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime lisamine – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: George Haswani (esindaja: avocat G. Karouni)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Kyriakopoulou ja M. V. Piessevaux), Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, L. Baumgart ja A. Tizzano, hiljem A. Bouquet ja L. Baumgart)

Resolutsioon

1.    Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja George Haswanilt.

____________

1 ELT C 187, 3.6.2019.