Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 9. srpnja 2020. – George Haswani protiv Vijeća Europske unije i Europske komisije

(predmet C-241/19 P)1

(Žalba – Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Mjere protiv vodećih poslovnih osoba koje djeluju u Siriji – Popis osoba na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora – Uvrštavanje žaliteljevog imena – Tužba za poništenje i naknadu štete)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: George Haswani (zastupnik: G. Karouni, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: S. Kyriakopoulou i M. V. Piessevaux, agenti), Europska komisija (zastupnici: u početku A. Bouquet, L. Baumgart i A. Tizzano, a zatim A. Bouquet i L. Baumgart, agenti)

Izreka

Žalba se odbija.

Georgeu Haswaniju nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 187, 3. 6. 2019.