Language of document :

2020 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje George Haswani / Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

(Byla C-241/19 P)1

(Apeliacinis skundas – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Priemonės, taikomos Sirijoje veiklą vykdantiems įtakingiems verslininkams – Asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas – Ieškovo pavardės įtraukimas į sąrašą – Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: George Haswani, atstovaujamas advokato G. Karouni

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama S. Kyriakopoulou ir M. V. Piessevaux, Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama A. Bouquet, L. Baumgart ir A. Tizzano, vėliau – A. Bouquet ir L. Baumgart

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti apeliacinį skundą.

2.    Priteisti iš George Haswani bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 187, 2019 6 3.