Language of document :

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 9 juli 2020 – George Haswani mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

(Mål C-241/19 P)(1 )

(Överklagande – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syrien – Åtgärder riktade mot ledande affärsmän med verksamhet i Syrien – Förteckning över de personer på vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser ska tillämpas – Upptagande av klagandens namn i förteckningen – Talan om ogiltigförklaring och skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: George Haswani (ombud: G. Karouni, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd (ombud: S. Kyriakopoulou och V. Piessevaux), Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis företrädd av A. Bouquet, L. Baumgart och A. Tizzano, därefter av A. Bouquet och L. Baumgart)

Domslut

Överklagandet ogillas.

George Haswani ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 187 av den 03.06.2019