Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 13.2.2012 – Wagner-Leclercq v. neuvosto

(Asia F-24/09)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 113, 16.5.2009, s. 47.