Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2009 - Wagner-Leclercq v. Rada

(Věc F-24/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně : Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování zveřejněného prostřednictvím sdělení zaměstnancům (CP) č. 75/08 ze dne 24. dubna 2008, jímž se stanoví seznam úředníků skupiny AST (skupina pracovních míst I-11) navržených k povýšení za hodnotící období 2008

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování zveřejněného prostřednictvím sdělení zaměstnancům (CP) č. 75/08 ze dne 24. dubna 2008, jímž se stanoví seznam úředníků skupiny AST (skupina pracovních míst I-11) navržených k povýšení za hodnotící období 2008;

v potřebném rozsahu zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________