Language of document :

Talan väckt den 16 mars 2009 - Wagner-Leclercq mot rådet

(Mål F-24/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten och som tillkännagavs i personalmeddelande (CP) nr 75/08 av den 24 april 2008, genom vilket förteckningen över tjänstemän i tjänstegrupp AST (karriärsystem I-11) som kunde komma ifråga för befordran vid befordringsförfarandet 2008, upprättades.

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten och som tillkännagavs i personalmeddelande (CP) nr 75/08 av den 24 april 2008, genom vilket förteckningen över tjänstemän i tjänstegrupp AST (karriärsystem I-11) som kunde komma ifråga för befordran vid befordringsförfarandet 2008, upprättades,

om så är nödvändigt, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________