Language of document :

Acțiune introdusă la 13 martie 2009 - Cerafogli/BCE

(Cauza F-23/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Germania) (reprezentanți: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comitetului executiv al băncii privind numirea unui consilier ad interim la Serviciul Supraveghere (OVS) și de anulare a anunţului pentru ocuparea unor posturi vacante ECB/074/08, precum și a tuturor deciziilor adoptate în baza acesteia. În plus, o cerere de obligare a pârâtei la plata unei sume în vederea reparării prejudiciului moral și material suferit de reclamantă.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Consiliului executiv din 17 iulie 2008 de numire a domnului L ad interim în postul de consilier la Serviciul OVS;

anularea anunţului pentru ocuparea unor posturi vacante ECB/074/08;

în consecinţă, (i) anularea tuturor deciziilor adoptate în baza anunţului respectiv, inclusiv a deciziei de numire a domnului L. în postul de consilier la Serviciul OVS adoptată în urma procedurii de recrutare și (ii) obligarea pârâtei la plata unei sume de 10 000 de euro stabilită ex aequo et bono, în vederea reparării prejudiciului material legat de intervenţia avocaţilor reclamantei în stadiul procedurii precontencioase;

presupunând că executarea unei hotărâri de anulare ar presupune dificultăţi importante, obligarea pârâtei la plata unei sume de 45 600 de euro;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________