Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 9. märtsi 2010. aasta otsus - N versus parlament

(kohtuasi F-26/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõue - Vastuvõetavus - Psühholoogiline ahistamine - Hoolitsemiskohustus - Mittevaraline kahju)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: N (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: parlament (esindajad: K. Zejdova ja R. Ignătescu)

Ese

Nõue mõista parlamendilt hageja kasuks välja 12 000 eurot, et hüvitada kahju, mis tekitati hagejale esiteks tema psühholoogilise ja tööalase ahistamisega ja teiseks sellega, et jäeti korraldamata sõltumatu organi teostatav asutusesisene haldusuurimine.

Resolutsioon

Mõista parlamendilt N kasuks välja hüvitis 2000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista kolm neljandikku N kohtukuludest välja Euroopa Parlamendilt.

Jätta neljandik N kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 153, 4.7.2009, lk 51.