Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.3.2010 - N v. parlamentti

(Asia F-26/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvauskanne - Tutkittavaksi ottaminen - Työpaikkakiusaaminen - Huolenpitovelvollisuus - Henkinen kärsimys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: N (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: K. Zejdová ja R. Ignătescu)

Oikeudenkäynnin kohde

Parlamentin velvoittaminen maksamaan kantajalle 12 000 euron suuruinen korvaus vahingosta, joka on aiheutunut yhtäältä kantajaan kohdistuneesta työpaikkakiusaamisesta ja toisaalta siitä, että riippumaton elin ei ole tehnyt sisäistä hallinnollista tarkastusta

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentti velvoitetaan maksamaan N:lle 2 000 euron vahingonkorvaus.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa N:n oikeudenkäyntikuluista.

N vastaa yhdestä neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 153, 4.7.2009, s. 51.