Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2020. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – európai elfogatóparanccsal keresett személy: X; ellenérdekű fél: Openbaar Ministerie

(C-665/20. PPU. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Európai elfogatóparanccsal keresett személy: X

Ellenérdekű fél: Openbaar Ministerie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2002/584//IB kerethatározat1 4. cikkének 5. pontját, hogy amennyiben a tagállam úgy határoz, hogy átülteti e rendelkezést a belső jogába, a végrehajtó igazságügyi hatóságnak bizonyos mérlegelési mozgástérrel kell rendelkeznie azon kérdést illetően, hogy meg kell-e tagadni az európai elfogatóparancs végrehajtását, vagy sem?

Ugyanúgy kell-e értelmezni az „ugyanazon cselekmény” fogalmát a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 5. pontjában, mint e kerethatározat 3. cikkének 2. pontjában, és ha nem, hogyan kell értelmezni e fogalmat az előbbi rendelkezésben?

Úgy kell-e értelmezni azt a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 5. pontja szerinti feltételt, hogy „a büntetést már végrehajtották, […] vagy az ítélkező állam joga szerint az már nem hajtható végre”, hogy az magában foglalja az olyan helyzetet, amelyben a keresett személyt ugyanazon cselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amelyet a keresett személy részben letöltött az ítélkező államban, és amelynek hátralevő részét ezen állam egyik, nem igazságügyi hatóságnak minősülő hatósága elengedte olyan közkegyelmi intézkedés keretében, amely olyan elítéltekre is vonatkozik, akik a keresett személyhez hasonlóan súlyos bűncselekményeket követtek el, és amely nem észszerű büntetőpolitikai megfontolásokon alapul?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).