Language of document :

Acțiune introdusă la 23 septembrie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-93/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei adoptate de Președintele comisiei de evaluare EPSO/AST/111/10 - Secretari (AST 1) prin care reclamantul nu a fost admis la probele de evaluare.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate la 15 iunie 2011 prin care se refuză reclamantului dreptul de a participa de probele de evaluare în cadrul concursului EPSO/AST/111/10 - Secretari cu gradul AST 1;

în consecință, să declare că reclamantul trebuie reintegrat în procedura de recrutare instituită de concursul menționat, dacă este cazul prin organizarea unor noi probe de evaluare;

în orice caz, să solicite EPSO comunicarea informațiilor pe care le deține în ceea privește rezultatele obținute de totalitatea candidaților la testul d);

cu titlu subsidiar, în cazul în care nu se admite cererea principală, quod non, să i se plătească o sumă stabilită provizoriu și ex aequo et bono la 50 000 de euro;

în orice caz, să i se plătească o sumă stabilită provizoriu și ex aequo et bono la 50 000 de euro, ca reparație a prejudiciului moral.

____________