Language of document :

Žaloba podaná dne 3. října 2011 - ZZ v. Parlament

(Věc F-97/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu ohledně data účinnosti změny rodinného stavu, jež má být zohledněna pro účely zrušení příspěvku na domácnost po vydání rozsudku, kterým se rozvádí manželství žalobce.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 4. července 2011, kterým se částečně zamítá stížnost žalobce;

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 21. ledna 2011 oznámené prostřednictvím administrativní aplikace Streamline, kterým se stanoví datum účinnosti změny rodinného stavu žalobce k datu vynesení rozsudku, jimž se manželství žalobce rozvádí;

oznámit OOJ účinky zrušení napadených rozhodnutí a zejména datum, k němuž je třeba přihlédnout v případě nabytí právní moci rozsudku, kterým se rozvádí manželství žalobce a jeho bývalé manželky, tedy datum zápisu rozsudku do rejstříku dne 26. dubna 2011;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________