Language of document :

Acțiune introdusă la 3 octombrie 2011 - ZZ / Parlamentul European

(Cauza F-97/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European în ceea ce privește data de la care produce efecte schimbarea stării civile care trebuie luată în considerare pentru suprimarea alocației pentru locuință în urma hotărârii civile de pronunțare a divorțului reclamantului.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 4 iulie 2011 de respingere în parte a reclamației reclamantului;

anularea deciziei AIPN din 21 ianuarie 2011, notificată prin aplicația de gestionare administrativă Streamline, de stabilire a datei de la care produce efecte schimbarea stării civile a reclamantului la data hotărârii de pronunțare a divorțului;

comunicarea către AIPN a efectelor pe care le determină anularea deciziilor atacate și în special data care trebuie luată în considerare ca dată de la care produce efecte hotărârea de pronunțare a divorțului între reclamantă și fosta sa soție, respectiv data transcrierii hotărârii care a avut loc la 26 aprilie 2011;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________